Prawnicy Dolnośląskie - skorzystaj z naszej wyszukiwarki - posiadamy dane ponad 70 tyś. podmiotów z branży prawnej

Wpisz minimum 3 znaki. Wyszukiwarka zwraca maksymalnie 25 wyników dla jednego zapytania.

Baza wiedzy

Szacowanie szkody

Najwięcej problemów poszkodowanym sprawia uwierzenie, że wyliczona przez ubezpieczyciela kwota odszkodowania jest tą kwotą, za którą można rzeczywiście naprawić pojazd. Proszę zwrócić uwagę, że używam słów: „naprawić pojazd” a nie „naprawić szkodę”.

Zgłoszenie szkody

W poprzednim artykule zwracałem uwagę na to kim jest dla potencjalnego ubezpieczonego agent ubezpieczeniowy- jest on reprezentantem ubezpieczyciela, tym który pierwszy przychodzi na myśl poszkodowanemu (zakładając, że szkoda jakiej uległ jest jego pierwszą szkodą w życiu), tym który w ocenie takiego poszkodowanego powinien wiedzieć co robić w takiej sytuacji. Dlatego tak istotna jest wiedza agenta ubezpieczeniowego w zakresie likwidacji szkody, przynajmniej w jej początkowym etapie- dobre podstawy to dobry wynik końcowy.

Zasada domniemania niewinności

Leżące u podstaw polskiego procesu karnego domniemanie niewinności podlega niezwykle silnej ochronie na podstawie aktów prawnych najwyższego rzędu t.j. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej( art. 42 ust.3) oraz ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ( art. 6 § 2). Bez ścisłego przestrzegania tego domniemania nie może być mowy o rzetelnym procesie karnym, zgodnym z obowiązującymi standardami, zagwarantowanymi w art. 6 par.1 Konwencji.
Na czym w szczególności polegać powinno respektowanie tej zasady w praktyce stosowania prawa i kiedy może dojść do jej naruszenia wyjaśnił Europejski Trybunał Praw Człowieka w ważnym wyroku z dnia 06.02.2007 r. rozpoznający skargę Grzegorza G. przeciwko Polsce (skarga nr 14348/02) .

Na tej stronie używamy ciasteczek, aby lepiej działała. Korzystając z niej wyrażasz na to zgodę. Więcej tutaj.
akceptuję